O nama

Privatna predškolska ustanova-Dečji vrtić “MEČE“ sa sedištem u ulici Prvomajska 1/k, Leštane, opština Grocka, osnovana odlukom osnivača Privrednog društva ”Meda Co” d.o.o. Leštane, 28. Maja 2008. godine.
.

Privatna predškolska ustanova-Dečji vrtić “MEČE“, upisom u registar Trgovinskog suda u Beogradu broj 5-1118-00 od 06.10.2008. godine dobija status pravnog lica i pod gore navedenim nazivom počinje sa radom.
Delatnost Ustanove definisana je upisom u registar Trgovinskog suda kao Ustanova za predškolsko obrazovanje i Ustanova za dnevni boravak.
Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o osnovima sistema obrazovanja i vaspitanja. Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa 2006. godine godine, koji sadrži:

Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine

Osnove programa preškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu

Opšte osnove predškolskog programa

Gde se sve nalazimo

Predškolska ustanova ”Meče” raspolaže sa pet objekata za celodnevni boravak dece uzrasta od 1 do 7 godina

 

Izdvojena odeljenja:

Meče 2 – Vojvode Micka Krstića 1b, Karaburma- za celodnevni boravak dece od 1 do 5 godina

Meče 3 – Bulevar Revolucije 43 đ

Meče 4 – Naselje Stepa Stepanović- Duška Jovanovića br.4

Meče 5 – Kaluđerica, 29. Novembra br.2

Radni prostor je opremljen osnovnim sredstvima i materijalima za neposredni rad sa decom.

Društvena sredina i mi

Znаčаjnо mеstо u dоmеnu plаnirаnjа i prоgrаmirаnjа rаdа prеdstаvljа sаrаdnjа sаdruštvеnоm srеdinоm, usкlаđujući potrеbе dеcе sа spеcifičnоstimа окružеnjа. U ustаnоvi sе rеаlizuju mnоgе idеjе, mаnifеstаcijе, оtvоrеnоst zа rаzličitе оbliке sаrаdnjе prеmа drugim prеdšкоlsкim ustаnоvаmа, dоmоvi zdrаvljа, оsnоvnе šкоlе, кulturnо umеtničка društvа, mup, pоzоrištа i mоgi drugi.

predškolska ustanova