Kalendar aktivnosti

aktivnosti
Grupa: Mlađa jaslena
Ponedeljak: Motoričke, fizičko/jezičke i muzičke aktivnosti
Utorak: Socio-emocionalne, likovne aktivnosti
Sreda: Motoričke i jezicke aktivnosti, muzika, ples
Četvrtak: Intelektualene, senzo-perceptivne aktivnosti
Petak: Graifčko-likovne,socio-emocionalne aktivnosti
aktivnosti
Grupa: Starija jaslena
Ponedeljak: Motoričke, fizičko/jezičke i muzičke aktivnosti
Utorak: Intelektualne, senzo-perceptivne aktivnosti
Sreda: Socioemocionalne, muzika-ples, motoricke
Četvrtak: Motoričke,fizicko-jezičke, mali engleski, intelektualne aktivnosti
Petak: Likovne, senzo-perceptivne, socioemocionalne
aktivnosti
Grupa: Mešovita vrtićka
Ponedeljak: Jezičke, grafomotirčke, muzičke, bonton, manupulativne igre
Utorak: Sport, jezičke, matematika svet oko mene, engleski
Sreda: Jezičke, grafomotorne, muzika i ples, dramske, likovne
Četvrtak: Matematika, engleski, sport, umetničke i muzičke aktivnosti
Petak: Jezičke, muzika i ples, likovne i društvene igre